Aktivnost – slike

Sašine aktivnosti se obavljaju u više pravaca: primenjeno-uslužni, izlagačko-umetnički i edukativni. Pored medija fotografije, bavi se i pokretnom slikom, snima zvuk i video.